nederlands
geschiedenis dossier v.e.werk
0 Comments Print this page Report timeline as inappropriate

1. Onstaan Koningrijk der Nederlande, 1815

2. Grondwet van Thorbecke, 1848

3. Begin Industriële revolutie, 1760

4. Eerste stoomtrein in Nederland, 1839

5. Revolutiejaar, 1848

6. Kinderwet van Samuel van Houten aangenomen, 1889

7. Eerste Feministische golf, 1870 – 1920

8. Algemeen kiesrecht, 1919

9. Bloeitijd imperialisme, 1870 – 1914

10. België wordt een onafhankelijk land, 1839