nederlands
Neeltje Lokerse
0 Comments Print this page Report timeline as inappropriate

Wie en wat was de vrouw die heel Nederland kende en die zelfs door de majesteit werd ontvangen?

 

De Zeeuwse dienstbode Neeltje Lokerse stak op 12 september 1902 een revolver bij zich en liep naar Het Binnenhof in Den Haag. Om aandacht te vestigen op het onrecht dat haar was aangedaan loste ze een schot in het Kantongerecht dat daar gevestigd was. ‘Moordaanslag’ kopten alle kranten.

 

Haar schot was midden in de roos. Ze kreeg aandacht, en hoe. De rechtszaak werd tot in Nederlands Indië uitgebreid in de kranten behandeld.  De man op wie Neeltje Lokerse geschoten had was de vader van haar kind. Hij werd het boegbeeld van de mannen die meisjes verleidden en hen vervolgens met een kind lieten zitten, veroordeeld en verstoten door de maatschappij. Neeltje Lokerse werd onder luid applaus van het talrijke publiek door de rechter vrijgesproken. Helaas had ze met de aanslag haar doel niet bereikt. Nog altijd beschermde de wet mannen als B. Om die wet te veranderen was meer nodig. Vanaf dat moment noemde ze zichzelf activiste. Ze schreef brieven aan de koningin, publiceerde brochures, open brieven en een bijna 700 pagina dikke roman. Ze hield honderden lezingen en was de inspiratiebron voor het boek Karakter van Ferdinand Bordewijk. Haar eigenzinnigheid bezorgde haar niet alleen talloze bewonderaars maar ook veel vijanden, zowel onder politici als onder de burgerbevolking.

 

Deze Timeline is gemaakt als hulpmiddel bij een boek over haar leven, de tijd waarin ze leefde en haar strijd.